?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 装修套餐公司好不好,套餐装修公司后期增项在哪里?_矛_庄时I饰公?/title> <meta name="keywords" content="套餐装修公司好不?装修公司增项,套餐公司,矛_庄装修公?装饰公司" /> <meta name="description" content="矛_庄时I饰公ؓ你详l分析装修套公司好不好Q套装修公叔R阱,套餐装修公司后期增项在哪里?" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ?div class="toplogo"> <p> <a href="http://www.hehuanw.com"><img src="/image/logo.jpg" alt="矛_庄时I饰公? /></a> <span style=" font-family:'微Y雅黑'; color:#FF0000; font-style:italic; font-weight:bold; font-size:22px; margin-left:130px;"> <font color="#ef8200" style="font-size:18px;">咨询电话: </font> 18931116530</span> </p> <p> </p> </div> <!--栏目 begin --> <div id="navcont"> <div id="nav"> <ul> <li class="borderleft"><a href="http://www.hehuanw.com">首页</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Service-project.php">服务目</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/Family_decorate.php">家庭装修</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Villa_decorates.php">别墅装修</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/shangye_decorate.php">工程装修</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Product-system.php">产品体系</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/Advocate_material.php">关于L</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Complementary_material.php">关于辅材</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Cooperation_brand.php">合作品牌</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/jz/96.php">装修案例</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/96.php">家装案例</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/gongzhuang.php">工装案例</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/bieshu.php">别墅案例</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/workflow.php">工程概述</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/workflow.php">工作程</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/jiazhuangjiance.php">房屋?/a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Hydropowertransformation.php">水电攚w?/a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/condole.php">吊顶处理</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/sound-insulation.php">隔音处理</a> </li> <li><a href="#">铺砖工艺</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/About-spacetime.php">时空概述</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/About-spacetime.php">公司介绍</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/stylist.php">设计团队</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/zjzf_1.php">人物专访</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/lianxishikong.php" style="font-weight:bold">联系我们</a> </li> </li> </ul> </div> </div> <!--栏目 end --> <!--栏目 end --> <div class="banner"> <img src="/image/banner.jpg" alt="矛_庄装饰公?> </div> <div class="mainzy" style="min-height: 690px; height: auto"> <div class="left"> <ul> <LI><A href="http://www.hehuanw.com/zhishi.php">装修知识</A></LI> <LI><A href="http://www.hehuanw.com/wenti.php">装修问题</A></LI> </UL> </div> <div class="center" style="min-height: 690px; height: auto"> <h1><span class="floatR"><a href="http://www.hehuanw.com">首页</a> > 装修知识</span></h1> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; "> <b><span style="font-size: 11pt; ">装修套餐公司好不好,套餐装修公司后期增项在哪里?</span></b> </p> <br> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt;"> <span style="font-size: 10pt; "> q期有客户问我,Z么别的装修公怸万八千八Q四万八千八p装下来。怎么你们公司做不了? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt;"> <span style="font-size: 10pt; "> 其实道理很简单:<span style="font-size: 11pt; "> 后期加钱Q? 便宜的用材!</span> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt;"> <span style="font-size: 10pt; "> 现在有些套餐装修公司的运营方式是前期用低h吸引业主来签单,通过后期的施工和L斚w加项来赚取更高的利润。有时候“馅饼?“陷阱”? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt;"> <span style="font-size: 10pt; "> 下面大概列D?b>套餐装修公司增项</b>的几斚w?br>  <b> 首先是工E方面:</b> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; "> 1:装修套餐公司中一般阳台是按刷漆的费用。但是现在装修中阛_l大多数是脓砖的Q脓砖的话需要另加钱Q因砖的费用比刷漆要c? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; "> 2:Ҏ电,做防水不包括Q比如有的套装修公怸是厕所和阳台防水都不包括,有的是阳台的防水不包括,但是阛_能不做防水吗Q显然不能,做又得加钱? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; "> 3:电视墙、吊个性化造型在套中也是不包含的。如果想装出有设计元素的造型也需要另收费的? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; "> 4:像一些房子在装修前需要做基层铲除Q砸H边Q封门垛{等也需要加钱? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; "> 5:地砖的铺贴不包括t脚U,在脓t脚U的时候需要另加钱? </span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "> <span style="font-size: 10pt; "><b> L斚w:</b></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "> <span style="font-size: 10pt; ">比方说套中包含的橱柜说的多么优惠,但是往往和业L需要的柜寸有些差距Q等到实际做的时候,多余的橱柜是要加L。记住:出的是需要按原h购买的?/span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "><span style="font-size: 10pt; "><b>L质量?</b>其实仔细x也能明白。这么低的费用包括墙地砖Q又是包括橱柜的。主材质量能好的了吗。现在很多装修公叔R是脓牌品。以ơ充好?/span>    </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "> <span style="font-size: 10pt; "> <b> 配g陷阱:</b></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "> <span style="font-size: 10pt; "> 比如装修套餐中包括洁P但是却不包含配g。洁具安装中Q所需用到的Y、八字阀甚至ȝ胶等配g不包含在套餐内。所以又得加钱?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "> <span style="font-size: 10pt; "><b> 赠品陷阱:</b></span> </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em; "> <span style="font-size: 10pt; "> 现在的套公司动不动送彩电,送冰。但是实际上是羊毛出在羊w上。另外还得问清楚Q赠品的q费Q安装费{等是不是包括在里面?/span> </p> <br> <br> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; ">q就是许多业d映ؓ什么在和套装修公司前期沟通的时候报价非怽Q等到实际开装的时候,要加很多,下来费用超支现象很严重的问题? 我很喜欢我的一个业主说的。贪便宜必定会吃大亏?/span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 18pt; text-indent:2em;"> <span style="font-size: 10pt; ">因此业主应该选择具备明细报hQ?a href="http://www.hehuanw.com/">口碑好的装修公司</a>Q在装修q程中每一w有明l报P每一主材都有确定品牌和型号。在市场上能自行Ҏ。让业主知道自己的钱花在了哪里,前期做好装修预算ҎQ后期避免装修公司增,把自q家交l这L装修公司才放心?/span> </p> </span> </p> <br> <br> <div class="top1"> [<a href="http://www.hehuanw.com/wenti.php">更多装修知识</a>] </div> </div> ? <div class="right"> <h2> 热门问题</h2> <ul class="cjwt"> <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhishi/20141125.php" target="_blank">装修套餐公司增项</a> Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhishi/ruzhu.php" target="_blank">新房装修好多久可以入?/a> Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhishi/banbao.php" target="_blank">装修中什么叫大包Q半?/a>Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhishi/zhuangxiudui.php" target="_blank">装修公司和装修队ҎQ?/a> <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhishi/qiangti.php" target="_blank">装修中哪些地方不能动</a>Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/shijiazhuangzhuangshigongsi.php" target="_blank">矛_庄装修公司哪家好</a>Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhuangshigongsi.php" target="_blank">矛_庄装修公司排?/a>Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/gongren.php" target="_blank">时空装饰是自q工h?/a> Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/Problem_solving_shikong.php" target="_blank">时空装饰和嘉时空是一家吗</a>Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/workflow.php" target="_blank">时空装饰装修程</a>Q? <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhuangshiyangbanjian.php" target="_blank">时空装饰征集h间活?..</a> <li class="libg2" style="line-height:25px;"><a href="http://www.hehuanw.com/zhuangxiuxiaoqu.php" target="_blank">时空装饰最新装修小?/a> </ul> </div> <div class=" clearb"> </div> ? <div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 10px; clear: both;" class="bottom"> <h3 style="color: #ef8200;font-style: italic;font-weight: bold;"> 时空装饰——石家庄装饰公司的标杆企? </h3> <br/> <a href="http://www.hehuanw.com">矛_庄装饰公?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com">矛_庄装修公?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com/Decorate_will.php">矛_庄别墅装?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com/Family-decorate-case.php">矛_庄家庭装?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com/lianxishikong.php">联系我们</a>| <a href="http://www.hehuanw.com/zhaopin.php" rel="nofollow">招贤U_</a>| <a href="http://www.hehuanw.com/">回到首页</a> <h2 style="font-family: Arial"> ©矛_庄时I饰公?L展厅 嘉时I整体家居生z馆 <a target="_blank" rel="nofollow">冀ICP?1003596</a> </h2> <div class="clearb"> </div> </div> <div style="position: absolute; top: -1079px; left: -1163px"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!--在线客服 --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src=http://float2006.tq.cn/floatcard?adminid=9613090&sort=0 ></SCRIPT> <!-- 在线客服end --> <!-- Baidu Button BEGIN --> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=7&mini=1&pos=left&uid=6776040" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000); </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.hehuanw.com/">亚洲的天堂av无码,日本三级香港三级人妇电影,337p日本欧洲亚洲大胆精品,特级毛片a片全部免费</a> <a href="http://www.99xcsw.com/">һжʹһ</a> <a href="http://www.meeeb.com/">ؼëƬaëƬѲ</a> <a href="http://www.transitnowtoronto.com/">߹2019</a> <a href="http://www.sxszjf.com/">ŷ߶ֳִƬ</a> <a href="http://www.salona-sailing.com/">ҹaëƬƵ</a> <a href="http://www.chumwall.com/">ҰӰԺֱ</a> <a href="http://www.acat168.com/">Ұ߹ۿ</a> <a href="http://www.hlgscl.com/">վѴȫ</a> <a href="http://www.ninghuitech.com/">ۺС˵ͼƬͼ</a> <a href="http://www.machadocicala.com/">ҹƬ</a> <a href="http://www.tiantianxiha.com/">˹Ů붯z0z0</a> <a href="http://www.3hairok.com/">Ůؽֹ18¿վ</a> <a href="http://www.usa-vp.com/">ϼƬ߹ۿ</a> <a href="http://www.dkpyy.com/">С۰ѡϼ</a> <a href="http://www.ceocollege.net/">˳վ</a> <a href="http://www.taogaofang.com/">avվ</a> <a href="http://www.dkpyy.com/">С۰ѡϼ</a> <a href="http://www.hscdchem.com/">ĻѾþ99</a> <a href="http://www.shicaiky.com/">߹ۿ</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>