?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 矛_庄丽都河畔装修案?矛_庄装饰公?矛_庄装饰装修公?/title> <meta name="keywords" content="矛_庄装饰公?矛_庄装饰装修公?矛_庄装修设?丽都河畔,装修效果? /> <meta name="description" content="矛_庄丽都河畔装修效果图,该案例由矛_庄装饰公?时空装饰设计施工.矛_庄客h意度最高的装饰装修公司" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> ?div class="toplogo"> <p> <a href="http://www.hehuanw.com"><img src="/image/logo.jpg" alt="矛_庄时I饰公? /></a> <span style=" font-family:'微Y雅黑'; color:#FF0000; font-style:italic; font-weight:bold; font-size:22px; margin-left:130px;"> <font color="#ef8200" style="font-size:18px;">咨询电话: </font> 18931116530</span> </p> <p> </p> </div> <!--栏目 begin --> <div id="navcont"> <div id="nav"> <ul> <li class="borderleft"><a href="http://www.hehuanw.com">首页</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Service-project.php">服务目</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/Family_decorate.php">家庭装修</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Villa_decorates.php">别墅装修</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/shangye_decorate.php">工程装修</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Product-system.php">产品体系</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/Advocate_material.php">关于L</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Complementary_material.php">关于辅材</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Cooperation_brand.php">合作品牌</a></li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/jz/96.php">装修案例</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/96.php">家装案例</a></li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/gongzhuang.php">工装案例</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/bieshu.php">别墅案例</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/workflow.php">工程概述</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/workflow.php">工作程</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/jiazhuangjiance.php">房屋?/a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/Hydropowertransformation.php">水电攚w?/a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/condole.php">吊顶处理</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/sound-insulation.php">隔音处理</a> </li> <li><a href="#">铺砖工艺</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/About-spacetime.php">时空概述</a> <ul> <li class="top"><a href="http://www.hehuanw.com/About-spacetime.php">公司介绍</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/stylist.php">设计团队</a> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/zjzf_1.php">人物专访</a> </li> </ul> </li> <li><a href="http://www.hehuanw.com/lianxishikong.php" style="font-weight:bold">联系我们</a> </li> </li> </ul> </div> </div> <!--栏目 end --> <!--栏目 end --> <div class="banner"> <img src="/image/banner.jpg" alt="矛_庄装饰公?> </div> <div class="mainzy" style="min-height: 690px; height: auto"> <!--左边 begin--> <div class="left"> <ul> <li><a href="/Family-decorate-ximei.php" target="_blank">家庭装修案例</a> <li><a href="/Decorate_will.php" target="_blank">别墅装修案例</a> <li><a href="/gongzhuang.php" target="_blank">商业装修案例</a> </ul> </div> <!--左边 end--> <!-- 囄 begin --> <div id="tbody"> <span class="floatR"> <a href="http://www.hehuanw.com/">首页</a> > <a href="http://www.hehuanw.com/jz/97.php">家装案例 </a>> 矛_庄家庭装?丽都河畔 </span> </br> </br> <div id="mainbody"> <img src="/images/lidu2.jpg" alt="丽都河畔装修效果? width="570" height="427" id="mainphoto" rel="/images/zhuoda1.jpg" /> </div> <img src="/images/goleft.gif" width="10" height="80" id="goleft" /> <img src="/images/goright.gif" width="10" height="80" id="goright" /> <!-- --> <div id="photos"> <div id="showArea"> <!-- SRC: ~略囑֜址 REL: 大图地址 NAME: |址 --> <img src="/images/lidu1.jpg" alt="矛_庄丽都河畔家庭装修效果图" width="125" height="78" rel="/images/lidu1.jpg" /> <img src="/images/lidu2.jpg" alt="矛_庄丽都河畔家庭装修效果图" width="125" height="78" rel="/images/lidu2.jpg" /> <img src="/images/lidu3.jpg" alt="矛_庄丽都河畔家庭装修效果图" width="125" height="78" rel="/images/lidu3.jpg" /> <img src="/images/lidu4.jpg" alt="矛_庄丽都河畔家庭装修效果图" width="125" height="78" rel="/images/lidu4.jpg" /> </div> <!-- --> </div> <!-- ?begin--> <p style="text-indent: 2em; line-height: 25px">装修工程: 丽都河畔</p> <p style="text-indent: 2em; line-height: 25px">装饰风格Q现代风?/p> <p style="text-indent: 2em; line-height: 25px">装修面积Q两室两?/p> <p style="text-indent: 2em; line-height: 25px">装修cdQ半?/p> <p style="text-indent: 2em; line-height: 25px">案例说明Q丽都河畔装修效果图Q该案例?b><a href="http://www.hehuanw.com/">矛_庄装饰公?/a></b>-时空装饰设计施工。本案例采用CU风|其中儿童房的布置让h耳目一新?/p> <p style="text-indent: 2em; line-height: 25px">业主郝先生本来想找楼上正在施工的一家装修队装修的。等g装完Q看q他们的做工后,觉得不合适。开始找装修公司。后来郝先生了解到同事家刚让时空装饰装修完。过ȝ了看做工Q觉得时I饰的施工不错Q做工精l。选择了时I饰。更多装修详情,<b>装修效果?/b>大图请咨询客服小张。电话:18931116530, QQ:858584251</p> <!-- ?end --> </br> </br> <div class="top1"> <a href="http://www.hehuanw.com/jz/hanlin2.php">矛_庄家装案? 林观天?52q?/a>        <a href="zhuoda1.php">下一:矛_庄家庭装?卓达书香?/a>   </div> </br> </br> </div> <!-- 囄 end --> <!-- 双 --> ? <div class="right"> <h2> 最新订单小?/h2> <ul class="cjwt"> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/tianshui2.php" target="_blank" style="color:#666666">鑫界王府</a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/tianshui.php" target="_blank" style="color:#666666">天水丽城二期</a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/hanlin2.php" target="_blank" style="color:#666666">林观天?/a> <li class="libg2" style="color:#999999">堤春晓 <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/20141021.php" target="_blank" style="color:#666666">世纪名园</a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/xinghe.php" target="_blank" style="color:#666666">星河御城</a> <li class="libg2"><a href="/jz/guoshishan.php" target="_blank" style="color:#666666">国仕?/a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/xinyouhe.php" target="_blank" style="color:#666666">紫薇?/a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/jiangshui.php" target="_blank" style="color:#666666">江水西岸别墅</a> <li class="libg2" style="color:#999999">盛世御城 <li class="libg2" style="color:#999999">紫晶悦城 <li class="libg2" style="color:#999999">保利花园 <li class="libg2" style="color:#999999">蓝山印象 <li class="libg2" style="color:#999999">军医学院 <li class="libg2" style="color:#999999">十三所 <li class="libg2" style="color:#999999">警苑新天? <li class="libg2" style="color:#999999">万达区 <li class="libg2" style="color:#999999">云国际 <li class="libg2" style="color:#999999">奥克兰风情小? <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/2014629.php" target="_blank" style="color:#666666">丰河?/a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/shuiyin.php" target="_blank" style="color:#666666">水印?/a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/xiyuan.php" target="_blank" style="color:#666666">熙园</a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/54suo.php" target="_blank" style="color:#666666">54所</a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/lanwan.php" target="_blank" style="color:#666666">蓝湾家园</a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/zhuoda1.php" target="_blank" style="color:#666666">卓达书香?/a> <li class="libg2" style="color:#999999">国赫U珊? <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/tianshan.php" target="_blank" style="color:#666666">天山新公?/a> <li class="libg2"><a href="http://www.hehuanw.com/jz/lidu.php" target="_blank" style="color:#666666">丽都河畔</a> <li class="libg2" style="color:#999999"><a href="/donghuyuan.php" target="_blank" style="color:#666666">q见二期</a> <li class="libg2" style="color:#999999">博雅庄园 <li class="libg2" style="color:#999999">克拉公馆 <li class="libg2" style="color:#999999">建投十号? <li class="libg2"><a href="/xijiaochengshihuayuan.php" target="_blank" style="color:#666666">西焦城市花园</a> <li class="libg2"><a href="/shengshitianjiao 14-2-902sheji.php" target="_blank" style="color:#666666">盛世天骄</a> <li class="libg2"><a href="/Family-decorate-boyuewan.php" target="_blank" style="color:#666666">泊域?/a> </ul> </div><div class=" clearb"> </div> <!-- 双 --> ? <div style="padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 10px; clear: both;" class="bottom"> <h3 style="color: #ef8200;font-style: italic;font-weight: bold;"> 时空装饰——石家庄装饰公司的标杆企? </h3> <br/> <a href="http://www.hehuanw.com">矛_庄装饰公?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com">矛_庄装修公?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com/Decorate_will.php">矛_庄别墅装?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com/Family-decorate-case.php">矛_庄家庭装?/a>| <a href="http://www.hehuanw.com/lianxishikong.php">联系我们</a>| <a href="http://www.hehuanw.com/zhaopin.php" rel="nofollow">招贤U_</a>| <a href="http://www.hehuanw.com/">回到首页</a> <h2 style="font-family: Arial"> ©矛_庄时I饰公?L展厅 嘉时I整体家居生z馆 <a target="_blank" rel="nofollow">冀ICP?1003596</a> </h2> <div class="clearb"> </div> </div> <div style="position: absolute; top: -1079px; left: -1163px"> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="200"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!--在线客服 --> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" src=http://float2006.tq.cn/floatcard?adminid=9613090&sort=0 ></SCRIPT> <!-- 在线客服end --> <!-- Baidu Button BEGIN --> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=slide&img=7&mini=1&pos=left&uid=6776040" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000); </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.hehuanw.com/">亚洲的天堂av无码,日本三级香港三级人妇电影,337p日本欧洲亚洲大胆精品,特级毛片a片全部免费</a> <a href="http://www.99xcsw.com/">һжʹһ</a> <a href="http://www.meeeb.com/">ؼëƬaëƬѲ</a> <a href="http://www.transitnowtoronto.com/">߹2019</a> <a href="http://www.sxszjf.com/">ŷ߶ֳִƬ</a> <a href="http://www.salona-sailing.com/">ҹaëƬƵ</a> <a href="http://www.chumwall.com/">ҰӰԺֱ</a> <a href="http://www.acat168.com/">Ұ߹ۿ</a> <a href="http://www.hlgscl.com/">վѴȫ</a> <a href="http://www.ninghuitech.com/">ۺС˵ͼƬͼ</a> <a href="http://www.machadocicala.com/">ҹƬ</a> <a href="http://www.tiantianxiha.com/">˹Ů붯z0z0</a> <a href="http://www.3hairok.com/">Ůؽֹ18¿վ</a> <a href="http://www.usa-vp.com/">ϼƬ߹ۿ</a> <a href="http://www.dkpyy.com/">С۰ѡϼ</a> <a href="http://www.ceocollege.net/">˳վ</a> <a href="http://www.taogaofang.com/">avվ</a> <a href="http://www.dkpyy.com/">С۰ѡϼ</a> <a href="http://www.hscdchem.com/">ĻѾþ99</a> <a href="http://www.shicaiky.com/">߹ۿ</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <!-- script begin--> <script language="javascript" type="text/javascript"> var browse = window.navigator.appName.toLowerCase(); var MyMar; var speed = 1; //速度Q越大越? var spec = 2; //每次滚动的间? 大滚动快 var minOpa = 50; //滤镜最? var maxOpa = 100; //滤镜最大? var spa = 2; //~略囑֌域补充数? var w = 0; spec = (browse.indexOf("microsoft") > -1) ? spec : ((browse.indexOf("opera") > -1) ? spec*10 : spec*20); function $t(e) {return document.getElementById(e);} function goleft() {$t('photos').scrollLeft -= spec;} function goright() {$t('photos').scrollLeft += spec;} function setOpacity(e, n) { if (browse.indexOf("microsoft") > -1) e.style.filter = 'alpha(opacity=' + 100 + ')'; else e.style.opacity = n/100; } $t('goleft').style.cursor = 'pointer'; $t('goright').style.cursor = 'pointer'; //$t('mainphoto').onmouseover = function() {setOpacity(this, maxOpa);} //$t('mainphoto').onmouseout = function() {setOpacity(this, minOpa);} //$t('mainphoto').onclick = function() {location = this.getAttribute('name');} $t('goleft').onmouseover = function() {this.src = 'http://www.hehuanw.com/images/goleft.gif'; MyMar=setInterval(goleft, speed);} $t('goleft').onmouseout = function() {this.src = 'http://www.hehuanw.com/images/goleft1.gif'; clearInterval(MyMar);} $t('goright').onmouseover = function() {this.src = 'http://www.hehuanw.com/images/goright.gif'; MyMar=setInterval(goright,speed);} $t('goright').onmouseout = function() {this.src = 'http://www.hehuanw.com/images/goright.gif'; clearInterval(MyMar);} window.onload = function() { //setOpacity($('mainphoto'), minOpa); var rHtml = ''; var p = $t('showArea').getElementsByTagName('img'); for (var i=0; i<p.length; i++) { w += parseInt(p[i].getAttribute('width')) + spa; //setOpacity(p[i], minOpa); // p[i].onclick = function() {location = this.getAttribute('name');} p[i].onmouseover = function() { // setOpacity(this, maxOpa); $t('mainphoto').src = this.getAttribute('rel'); $t('mainphoto').setAttribute('name', this.getAttribute('name')); //setOpacity($t('mainphoto'), maxOpa); } p[i].onmouseout = function() { //setOpacity(this, minOpa); // setOpacity($('mainphoto'), minOpa); } rHtml += '<img src="' + p[i].getAttribute('rel') + '" width="0" height="0" alt="" />'; } $t('showArea').style.width = parseInt(w)+3*w + 'px'; var rLoad = document.createElement("div"); $t('photos').appendChild(rLoad); rLoad.style.width = "1px"; rLoad.style.height = "1px"; rLoad.style.overflow = "hidden"; rLoad.innerHTML = rHtml; } </script> <!--script end -->